Schijndel

Historie Schijndelse Scholen


Sancta Maria RK Industrie- en huishoudschool (LHNO)

Overzicht:

 • Geschiedenis
 • De leerkrachten
 • Herinneringen
 • Fotoboeken van de Zusters
 • Klassenfoto's
 • Geschiedenis.
  De geschiedenis van deze school wordt momenteel uitgezocht / beschreven. Klassenfoto's zijn wel beschikbaar.
  Als u denkt over aanvullende informatrie te beschikken dan horen wij dat graag.

  Huishoud onderwijs werd in de gemeente Schijndel al gegeven voor oprichting en opening van de Sancta Maria RK Industrie- en huishoudschool.
  Uit briefwisseling tussen het hoofdbestuur van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) te Tilburg en de Gemeente Schijndel blijkt dat het NCB reeds in oktober 1928 plannen had voor de oprichting van "Permanente Landbouwhuishoudcursussen".
  In september 1929 geeft het bestuur van de Schijndelse afdeling van het NCB te kennen dat zij afziet van verdere stappen tot het oprichten van permanen huishoudonderwijs.
  Dat het hoofbestuur hier anders over denkt blijkt uit een brief van dit hoofdbestuur dd 3 aug 1931 gericht aan pastoor van Dijk welke een samenvatting bevat van een toezegging gedaan op 29 juli (1931):

  1. De NCB sticht in overeenstemming met het gemeentebestuur een vasten cursus voor landbouwhuishoudonderwijs, waarop alleen leerlingen boven 15 jaar in dagonderwijs worden toegelaten.
  2. De NCB onthoudt zich van het geven van onderwijs aan jongere meisjes en van nijverheidsonderwijs aan fabrieksmeisjes, tenzij daarover vooraf goedkeuring is verkregen van de besturen der parochies in Schijndel.
  3. etc
  Foto Foto Foto
  Foto 882
  Huishoudschool en Moederhuis van de zusters van Liefde
  Foto sc2669, bron BHIC
  Huishoudschool en Moederhuis van de zusters van Liefde
  Foto 881
  Huishoudschool (voormalig ziekengasthuis . Op de gevel een beeld van de heilige Elisabeth van Hongarije, patrones van vele zieken en gasthuizen)


  Reed op 3 oktober 1931 verstuurt de NCB de eerste aanvraag voor subsidie van een tweetal cursussen Landbouwhuishoudonderwijs.
  Op 24 oktober 1931 stuurt het NCB hoofdbestuur een verzoek aan de gemeente Schijndel om te verklaren dat het nodig geacht wodrt in de gemeente een landbouwhuishoudcursus te geven. In verband met een wetswijziging is het nodig dat de gemeente deze verklaring afgeeft.
  Op 30 januari 1932 vraagt de NCB nog een voorzichtig of de gemeente al een besluit genomen heeft.
  Op 30 januari 1932 laat de gemeente weten nog geen besluit genomen te hebben omdat er eerst een bespreking zou worden gehouden over deze kwestie met het hoofdbestuur van de NCB, mijnheer pastoor en de burgemeester. Klaarblijkelijk wordt deze bespreking gehouden.
  Op 10 februari 1932 ontvangt de gemeente Schijndel een aantal stukken m.b.t. huishoudonderwijs van de NCB.
  Op 12 augustus 1932 vraagt de NCB nogmaals of er al een besluit genomen is.
  Het antwoord op deze bief konden we in het archief van het BHIC niet vinden.
  Wel een brief van de gemeeente Schijndel aan de gemeente Boxtel dd 30 oktober 1935 waarin staat dat "de afdeling Schijndel van den N.C.B., alhier een R.K.Huishoudschool werd opgericht, aan welke school in 1932 ook onderwijs werd gegeven." Dit bleek echter slechts om een 8 maandse cursus te gaan.

  De Sancta Maria RK Industrie- en huishoudschool werd in eerste instantie geopend in het voormalige ziekengasthuis, deel van het moederhuis, Pastoor van Erpstraat 1.
  Deze ruimte was vrij gekomen in 1934 na de bouw van het Lidwina.
  De ruimte werd naar een ontwerp van architect
  Chr. van Liempd verbouwd.
  De school werd geopend op donderdag 24 oktober 1935. Onderwijs wordt gegeven door de Zusters van Liefde, die ook het bestuur van de school vormen.
  Bron:Dagblad " Het Huisgezin, za 16 okt 1935. (Volledige naam van dit bestuuur = "Burgerlijk Zedelijk Lichaam, Vereeniging van Vrouwen, ter verpleging van zieken en het geven van onderwijs".

  In 1945 werd de school door de overheid erkend en voortaan gesubsidiëerd. De school telde toen 37 leerlingen.

  In 1948 wordt het leerplan uitgebreid met een opleiding voor werkende meisjes, een zogenaamde " Mater Amabilisschool". Voor verdere informatie en klassenfoto's zie de pagina van de Mater Amabilisschool

  In 1957 wordt aan de Pastoor van Erpstraat 10 een nieuw gebouw gezet (architect Fr. van Meerendonk uit Tilburg).
  Het gebouw waordt op 8 mei 1958 door deken van Dijk ingezegend en door mej. B.J.S.O. Clas, Inspectrice van het Nijverheidsonderwijs geopend.

  Voor de lokatie van de school aan de pastoor van Erpstraat 10 zie ook het kaartje 813 op de pagina "Algemene Geschiedenis Schijndelse Scholen en De Zusters van Liefde."
  Foto Foto Foto Foto
  Foto sc1214, bron BHIC
  Achterzijde Huishoudschool aan de Pastoor van Erpstraat. Rechts is deel kweekschool te zien aan overzijde straat.
  Foto sc1182, bron BHIC
  Linker zijkant huishoudschool aan de Pastoor van Erpstraat
  Foto sc2728, bron BHIC
  Voorgevel rechterdeel huishoudschool.
  Foto 714
  Rechterzijgevel huishoudschool Pas. v Erpstraat 10.

  In de jaren '50 en '60 ontwikkelde de school zich tot "Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs " (LHNO).

  In 1979 wordt het bestuur overgedragen aan leken. Zr. Henriëtte-Marie blijft tot 1981 directrice; dan wordt Rob Stevens benoemd.

  In 1984 komen de L.T.S., Skinle en L.H.N.O. onder één bestuur.

  Op 11 juli 1985 nemen de laatste 2 zusters, die nog aan de school verbonden waren, afscheid. Het waren Zr. Adelia van Moorsel en Zr. Stanislas Hendriks.
  Zr. Adelia was vanaf 1960 aan de school werkzaam geweest als lerares huishoud- en gezondheidkunde.
  Zr. Stanislas begon in 1959 als leerares naaldvakken, van 1962-1982 was zij adjunkt-direktrice.
  OP het moment van hun afscheid telde de school 416 leerlingen.

  Op 19 april 1986 wordt het 40-jarig bestaan van de huishoudschool Sancta Maria gevierd.
  Directeur is Rob Stevens; adjunct-directeur André Brekelmans.
  Ook de vakken informatica en tekstverwerken zijn ingevoerd.
  De huishoudschool gaat per 1 augustus 1989 op in scholengemeenschap "De Steeg" voor beroepsonderwijs. Directeur zal zijn dhr. W. Sporken, die sinds februari 1989 directeur is van de L.A.S. als opvolger van J. van Nassau.
  De school wordt gevestigd in gebouw B. van het Skinle; de lessen voor klas 2, 3 en 4 worden gegeven in gebouw A.
  Directeur de Bruin van de L.T.S. doet beheer; Stevens van de L.H.N.O. is plaatsvervangend directeur en doet onderwijs; Brekelmans, de adjunct-directeur van Sancta Maria, doet begeleiding.
  De 1e-jaars zitten in het gebouw van de L.A.S. De bovenbouw zit in de L.T.S. Het gebouw Pastoor van Erpstraat 10 van de L.H.N.O.-school doet dienst als dependance. Pastoor van Erpstraat 12 gaat naar Skinle. (Bron: LvD)

  R.K. Industrie- en Huishoudschool "Sancta Maria".

  In 1954 gevestigd aan de Kloosterstraat 11. (note redactie: hier zal 1 of 10 bedoeld worden)
  Nieuwe leerlingen moesten worden aangegeven op:
  iedere dinsdag en woensdag van 7 tot 9 uur
  iedere donderdag van 2 to 4 uur
  a; Primaire opleiding.Voor meisjes die 6 leerjaren hadden doorlopen
  b; Assistenten. Voor meisjes met Getuigschrift Primaire Opleiding of die 1 of 2 jaren ULO onderwijs genoten hadden
  c; Opleiding Kinderverzorging.Voor meisjes met Diploma Assistenten
  d; Opleiding Costuumnaaister.Voor meisjes in het bezit van getuigschrift Primaire Opleiding
  e; Naaicursussen. Middag-en avondcursus in knippen,naaien en verstellen
  f; Koken Avondcursus in Burger-en fijne keuken,inmaak,enzl

  Bron: De Schijndelse Krant vrijdag 18 juni 1954, ingezonden door jan van Houtum


  Huishoudonderwijs.

  Algemene uitleg waar de huishoudschool les in geeft. " De taak van de vrouw is immers, in welke omstandigheden zij komt te staan of welke levens roeping zij volgt, anderen gelukkig te maken."
  Alle meisjes ontvangen de eerste 2 jaren volledig huishoudonderwijs. met daarnaast bepaalde uren voor algemeen ontwikkeling. Daarna bestaat de mogelijkheid een richting te kiezen: naaien of assistentie in de huishouding. Met deze (3e) topklas kan men weer verder studeren hetzij in een naaldvak of voor Verpleegster, Kinderverzorgster, Hulpverpleegster e.a. Meisjes die vanaf de lagere school een bepaalde studie richting kozen behoeven niet van huishoud onderwijs verstoken te blijven. Met ULO diploma of MMS, Gymnasium, HBS hiervan ook na de eerste 3 jaren worden deze leerlingen toegelaten op de Vormingsklas. Deze Vormingsklas is vaak een vereiste voor verdere studies als die voor lerares aan een huishoudschool, voor Verpleegster, voor Kinderverzorgster, Doktersassitente, Apothekersassistenteen meer van dergelijke beroepen.

  Bron: De Schijndelse Krant maart 1955.
  Note redactie: de lezer dient zich te realiseren dat dit artikel meer dan 50 jaar geleden geschreven is.


  Rapport.

  En zo zag de buitenkant van een rapport eruit in o.a het schooljaar 1958-1959 van Klas 2C

  Bron: Jan van Houtum, okt 2007..

  Foto

  De leerkrachten.


  Foto
  Foto 855, 1952. Onderwijzend personeel (zusters en leken) huishoud school.
  Achterste rij A: 1 zuster onb., 2 zuster Pauline, 3 zuster Xaveria, 4 Will Schevers (zus van 8), 5 Mimi Verhoeven, 6 zuster Francesca, 7 onb., 8 Riet Schevers (zus van 4), 9 zuster Henriette Marie, 10 zuster Joanna Bosco, 11 zuster onb.
  Tweede rij B: 1 zuster onb., 2 zuster Clementina, 3 zuster Leonarda.
  Voorste rij C: 1 Jo de Visser, 2 Alda Sterke (zus van 5), 3 onb., 4 Ans Boeren, 5 Nel Sterke (zus van 2), 6 Nel van de Heuvel (geen onderwijzeres, maar meer conciërge)
  Met dank aan " juf" Wil Oosterholt-Schevers voor de foto en de namen..


  zuster Willibalda
  Rond 1967
  Gaf naailes aan diversen klassen.

  Herinneringen.
  Er zijn nog geen herinneringen aan de tijd op deze school ontvangen.
  Stuur uw herinneringen via onderstaande link naar: Info@Schijndelse.nl
   Reageren 

  Onderstaande fotoboeken zijn geschonken aan de heemkundekring door Zuster Stanislas Hendrik, docente aan Sancta Maria, die alles zorgvuldig heeft bijgehouden. Ze bestrijken de periode van het "nieuwe"gebouw aan Past. v Erp straat 10, 1958-1979. Wij mochten ze even lenen.
  De fotoboeken zijn compleet weergeven. De klassenfoto's welke hier in voorkomen, komen t.z.t. ook op de pagina Klassenfoto's . Op dit moment staan er al een 40 tal.
  Mocht u willen reageren m.b.t. deze boeken refereer dan a.u.b. naar boek en pagina nummer.
  Foto Foto Foto
  Fotoboek 1 - 1958-1963 Fotoboek 2 - 1962-1970 Fotoboek 3 - Diversen: 1958-1979

  Klassenfoto's.

   Reageren 

  Naar bovenkant pagina