Schijndel

Historie Schijndelse Verenigingen


De bedoeling van deze site is informatie te verzamelen / verifiŽren over verenigingen uit Schijndel.

Veel verenigingen zijn net voor en na de tweede wereldoorlog opgericht. Van de meeste (kleinere) verenigingen is hier bijna niets (meer) terug te vinden in de archieven. Daarom zijn we nu aangewezen op de kennis van de personen die destijds (actief) betrokken waren. Met deze groep mensen (die steeds kleiner wordt) zouden we graag in contact komen om zo de historie van deze Schijndelse verenigingen vast te leggen.

In een later stadium, wanneer voldoende informatie is verzameld kan eventueel tot publicatie worden overgegaan

Wij verzoeken u dan ook om vooral te reageren wanneer u informatie heeft over een vereniging welke:

 • meer dan 25 jaar geleden is opgericht en
 • niet vermeld staat op deze site, of
 • niet juist vermeld staat op deze site.
  Ook informatie over verenigingen die minder dan 25 jaar geleden opgericht zijn maar inmiddels zijn opgeheven is welkom.

  Hierbij valt te denken aan zaken zoals:

 • Oprichtings / opheffings datum
 • Oprichters / bestuurders/ leden
 • Doelstellingen
 • Activiteiten (hoofd en bij)
 • Locatie(s) van bijeenkomst (repetities - optredens)
 • Anekdotes
 • Foto's: U heeft foto's die op deze site ontbreken of waar u een beter exemplaar van heeft.
 • Foto's: Wanneer u de namen van personen op de foto's weet en deze niet of niet juist zijn weer gegeven.

  Namen van personen op de foto's zijn steeds vermeld van links naar rechts beginnende bij de achterste rij en zo naar voren behalve wanneer uitdrukkelijk anders aangegeven.

  Wij wensen u veel plezier op onze site.

  Tonnie van Gestel.


  "Nihil quod agitur est ab omni parte beatum."
  Verklaring.

  © copyright voorbehouden aan www.schijndelse.nl