Schijndel

WWW.Schijndelse.NL


Foto van de maand!

Op deze plek vragen wij uw speciale aandacht voor een foto waarvan het ons nog aan de nodige gegevens ontbreekt.

Harmonie St. Cecilia, Foto 3135

Gelukkig is de historie van harmonie St.Cecilia in het verleden meerdere keren beschreven en voorzien van foto´s. Jammer daarbij is echter dat bij de meeste foto´s de namen veelal ontbreken.
Daarom bij deze een poging om een van deze foto´s te gaan voorzien van de namen.

Omdat het oude vaandel uit 1886 dringend aan vervanging toe is en de harmonie sinds 1914 ook een kerkelijke harmonie is, waren deze twee redenen aanleiding voor de pastoor om een nieuw vaandel te schenken Dit vaandel werd door pastoor Donders van de St. Servatius parochie op Zondag 1 Mei 1921, na het Lof plechtig overgedragen aan bestuur en leden van de harmonie.
Foto toont St. Cecilia met het nieuw vaandel omstreeks 1922 op de binnenplaats van het Patronaat
Achterste rij: A1 Toon of Janus ? Voets, A3 Toon Voets (slager), A6 Toontje Hermes (timmerfabriek), A9 Voets ?, A10 Janus Voets (slager), A12 Martinus van Lier (zoon van C1)
Middelste rij: B5 Janus van Herpen, B6 Jan Hermes (Kerkstraat), B9 Marinus van Liempd (koster)
Voorste rij: C1 Janus van Lier (Pompstraat PTT ambtenaar), C2 GM van Veldhoven (bestuurslid harmonie en leraar kweekschool), 3 Harrie Jansen (dir. JDW), C4 pastoor Donders, C5 Toon de Hommel, C6 dirigent Piet van Abeelen, C7 Frans de Bruin (gemeente ambtenaar), C8 Toontje Hermes, C9 Harrie Steenbakkers (Toon Bolsiusstraat, 39 jaar werkzaam bij Bolsius, op laatste als directeur)

Helaas is de foto van slechte kwaliteit. Daarom willen we graag de originele foto scannen Dus mocht iemand daarvan in het bezit zijn dan horen we ook dat graag

Bron 1; Toen was Harmonie gewoon, Marius van Lier (zoon resp.kleinzoon van A12 resp.C1) en Gerard van Herpen.
Bron 2; Henk vd Brand info persoon C7.

Foto

Inzegening Huishoudschool

Henk van den Brand stuurde ons onderstaande foto uit het Schijndels Weekblad van 11 maart 2010 die geplaatst stond bij artikel Klooster Archief (58).

Deze foto is genomen door fotobureau Het Zuiden te ’s-Hertogenbosch ter gelegenheid van de inzegening van de huishoudschool op 24 oktober 1935. Helaas zijn niet alle namen bekend -
Wel bekend zijn: C1 kapelaan Koopmans, C2 Mej. Michels inspectrice van het Nijverheidsonderwijs, C3 burgemeester Janssens, C4 pastoor Van Dijk, C5 pastoor Pessers, C6 pastoor Franken (?) en C7 Janus van Liempd.
B1-B7 zeven zusters maar er staan maar 6 namen op de toelichting uit het kloosterarchief nl. zr. Adeltrudis, zr. Leonarda, zr. Magdalena, zr. Xaveria, zr. Lamberdine, zr. Everarda;

De redactie van WWW.Schijndelse.NL meent in A3 architect van Liempd te herkennen, die op foto 002 in het middelpunt van de belangstelling staat (lever gezegd zit).

Wie weet de nemen???? laat het ons of Henk Beijers weten.

Bron: Schijndels Weekblad en Henk Beijers.

Foto

Boschwegse revue - lied over Schijndel.

Wij ontvingen onderstaande vraag en konden daar zelf geen antwoordt op geven.

Op gezette tijden ga ik spontaan een rijm of lied uit het vroegere Schijndel neurien of fluiten. Mogelijk is dat een kwaal van oude mensen. (Ik ben net 85 geworden) Het lied is ooit gezongen in een uitvoering van de revue op de Boschweg. Het moet ergens kort voor of na 1940 zijn geweest. Ik fluit er altijd een mars melodie bij, maar ik weet niet welke mars. Ik heb dus twee vragen. n.l. :
1- Kloppen de woorden die ik gebruik en zijn er misschien nog meer coupletten en
2- op welke mars melodie het werd gezongen?

Hier komen mijn woorden, die zeer waarschijnlijk wel aanpassing nodig zullen hebben.
ER LIGT HIER IN ONS MOOIE BRABANT EEN DORP WONDER FIJN
WAAR ALLEN DIE ER WONEN ZO TROTS EN FIER OP ZIJN
DAT IS ONS ALLER DIERBAAR SCHIJNDEL ONS LIEFS BOVENAL
EN DAT OOK HEEL ONS LEVEN DOOR ONS DIERBAAR BLIJVEN ZAL

Ik ben benieuwd of er mensen zijn die daar meer van weten.
Met vriendelijke groeten, Jan van Liempd van de Meulendijk, Rotterdam, 26-9-2009.

Zoals op de pagina van de Schijndelse Revue's aan gegeven ontbreekt het ons aan de programma boekje en lied teksten van rond 1940.
Wie helpt Jan van Liempd, geb 1924 aan De Meulendijk (maar tegen woordig wonende in Rotterdam) en ons verder?

Indie gangers -- BIJNA OPGELOST!! nog enkele namen en het jaartal van de foto's.

Van www.Leo van Schijndel.nl ontvingen in mei 2009 wij onderstaande foto's van de thuiskomst van en aantal Indiegangers.
Wie hun namen en wanneer deze foto's genomen zijn?
Van groepsfoto 1757 ontvangen wij graag een scan op hogere resolutie, die bij vergroten duidelijker is , wie helpt ons hieraan?
Uw reactie graag naar info@schijndelse.nl

Foto --------------------------------------------------- Foto
Foto 1757,waarschijnlijk 1950 en niet eind 1948 of begin '49, - Schijndelse militairen terug uit Indië en het Katholieke Thuisfront (Boschweg)
Rij A: A1 Wim Spierings, A2 Mies van Helvoort, A3 Toon vd Heijden, A6 Theo Eijkemans, A7 Sjef van Houtum, A8 Jan van Alebeek, A9 Bertus van Rooij en A10 Karel Keetels.
Rij B: 1 B1 Wim van Roosmalen, B2 Jo vd Oetelaar, B3 Toon vd Oetelaar, B4 Hein van Rooij, B5 Gerrit van Dijk, B6 Jo van Engeland, B7 kapelaan Brouwers, B8 kapelaan …?, B9 ….?, B10 Frans Timmermans, B11 Cor vd Heuvel, B12 Jan Maat, B13 Toon hellings
Rij C: C1 Jan van Houtum, C2 Jos van Schaijk, C3 Wim van Houtum (ovl 1981), C4 Theo Kronenburg, C5 Jos Hellings (Indie 1947-48, ovl 2007), C6 Mies vd Heijden, C7 Jos van Schijndel, C8 Jan van Oorschot, C9 Jan van Liempd, C10 Christ Heesakkers, C11 Harrie Eijkemans, C12 Gerard Verhagen, C13.........van Liempd, C14 ........Mettler,
Rij D: D1 Jan Smits, D2 Mien Wouters, D3 Harrie van Liempd, D4 Annie van Rooij
Ontbreken nog: B8 en B9 en de voornaam van C13.
Foto 1755.
B2 Gerard Verhagen, B3 Theo Eijkemans, B4 ...........Mettler, B5 Gerard van Dijk, B6 Hein van Roy, B7. onb.
Foto Foto Foto
Foto 1756.
A1 Hein van Roy, A2 Wim Spierings, A3 Christ Schellekens, A4 Toon vd Oetelaar, A5 Christ Heesakkers, A6 Toon Hellings.
Foto 1758.
A1 Jan van Liempd, A2 Jan van Oorschot, A3 Harry van Liempd, A4 Annie van Rooij, A6 Mien Wouters, A5 Mies vd Heijden.
Foto 1760.
A1 kapelaan Brouwer (links) met kapelaan .... (als op 1757)

Eerste reactie: 12 juni 2009, Jan van Houtum komt met de namen waarvoor onze hartelijke dank:
Foto 1755: B2 Gerard Verhagen, B3 Theo Eijkemans
Foto 1757: C3 zijn oom Wim van Houtum (ovl 1981), A8 Jan van Alebeek (bestuur damclub DSV, foto 164)

Tweede reactie: 8 juli 2009, Jan van Houtum komt weer met een naam waarvoor onze hartelijke dank:
Foto 1757: C12 Gerard Verhagen.

Derde reactie: 31 juli, Jan van Houtum komt met bijna alle namen van foto 1757 en weet te melden dat het hier om een foto van het Katholiek Thuisfront afd Boschweg gaat. Jan heeft ook enkele namen van foto 1755, alle namen van foto's 1756, 1758 en van 1 persoon op foto1760. Hiervoor onze hartelijke dank.

Vierde reactie: 16 november 2009, Ad van Schijndel komt met de namen van zijn vader (C7) en C2 en C6 van foto 1757, waarvoor onze hartelijke dank.

Vijfde reactie: 1 jan 2010, Wim Hellings herkend in C5 zijn oudste broer Jos, die in Indie diende van 1947-1948 en die in 2006 overleed.

Zesde reactie: 11 maart 2013, Jan van Houtum: Mijn oom Sjef van Houtum (broer van Wim van Houtum) vertrok op 17 oktober 1946 naar Indie. Hij kwam terug in Schijndel op 15 januari 1950. In mijn bezit is een feestgids waar beide data zijn vermeld. Op de omslag is een bootje getekend met de naam "WATERMAN". De groepsfoto met Indie gangers dateert vermoedelijk dan van het jaar 1950!!!!!!!!!
De SS. Waterman was in1944 in Amerika gebouwd om legertroepen te transporteren. In 1947 kocht de Nederlandse Regering het schip om troepen naar Indië te brengen. In 1951 kwam het schip te varen onder de vlag van de Holland Amerika Lijn. Uiteindelijk werd het schip in 1963 aan Griekenland verkocht en in 1970 gesloopt.

Een drie tal school foto's. Nog twee onbekend. = OPGELOST mei 2009!!!
Dit keer Foto's 979, 980 en 981 uit ons "Schijndelse Scholen" archief. Klik op de foto voor grotere afbeelding.
Wie weet om welke school en school jaar het gaat?
Wie weet de namen van de personen op de foto's?

Foto Foto Foto
Foto 979, 1944, Kinder Operette " De Sneeuwkoninging" .
zie pagina Operettes/Musicals
Foto 980. Zie de Huishoudschool pagina Foto 981, 1944, Kinder Operette " De Sneeuwkoninging" .
zie pagina Operettes/Musicals

De eerste reactie was van Maria vd Brand v Schijndel zij herkende foto 980 als de huishoudschool aan de Pastoor van Erpstraat. Zij wist ook nog een aantal namen. Zie de Huishoudschool pagina .
Bedankt Maria v d Brand v Schijndel.

De tweede reactie ontvingen we in april 2009 van Tilly vd Heuvel- v Tartwijk.
Foto's 979 en 981 hebben volgens haar hebben niets met school te maken maar met een kinder zangkoor.
"Jufrouw Jet Geerkens gaf ons les en er kwam een idee voor een kinder operette. Het werd de Sneeuwkoningin.
Jet Geerkens kreeg hulp van haar nicht Mia Geerkens en voor de dans Stien van Kaathoven."
Foto 1744 laat het complete toneel gezelschap zien.
Ik weet niet hoe vaak we het hebben gespeeld maar als dank kregen we een reisje met paard en kar naar de speeltuin. Zie foto 1745"

Eind jaren 20 werd " De Sneeuwkoningin" ook al uitgevoerd o.l.v. Mien van Dijk (nicht van Jet Geerkens) zie pagina Operettes/Musicals wellicht dat dit Jet op een idee gebracht heeft.
De redactie van deze site zou graag vernemen wie er achter deze produkties zaten en over welke periodes deze uitvoeringen gegeven werden.

Foto Foto
Foto 1744, 1944, Kinder Operette " De Sneeuwkoningin" .
zie pagina Operettes/Musicals
Foto 1745, 1944, Kinder Operette " De Sneeuwkoningin" .
Als beloning mochten de kinderen met paard en kar naar de speeltuin.
Op de bok o.a. Jet Geerkens.
zie pagina Operettes/Musicals

Onderwijs of gezondheidszorg??

Van Henny Heijnen-Oerlemans ontvingen wij onderstaande foto. Zij kreeg hem van haar tante Sjaan Oerlemans.
Henny denkt dat de foto gemaakt is rond 1925, kort nadat Sjaan van de kweekschool kwam toen ze op de Mariaschool op de Boschweg les begon te geven.
Let u of de symmetrie in de opstelling van de personen op de foto.
Wij meenden in C4 kapelaan van Helvoirt te herkennen, die in Schijndel kapelaan was van 1931 tot 1937 maar die blijk het niet te zijn.
Op foto 18 uit "Kent u ze nog… die Schijndelse" (ca 1934) is te zien dat de roede boven het raam verdwenen is en zijn de kozijnen donker geschilderd, dus foto is van voor die tijd.
Volgens enkele reacties zijn de mannen met petten marechaussees maar volgends een hoofddekselverzamelaar zijn het rijksveldwachters.

Wie weet wie de personen op deze foto zijn?
Wie weet wanneer deze foto genomen is en bij welke gelegenheid?

Foto
Foto 1552, Rond 1925- zeker voor 1933.
Achterste rij A: 1 Cor vd Heuvel (procuratiehouder bij Jansen De Wit)
schoolmeester ... Tielemans (zie Lambertus foto 516-A1 uit 1929 en foto 657-A3 uit 1924) (verhuisde later naar Gemert), 3 onb.,
4 Niet Huub Oerlemans, niet Johan Oerlemans maar Theo Oerlemans (geb 1908 - electricien/loodgieter)
5 Sjef Ruys (De ouders van Sjef hadden een bakkerij nabij de Sint Servatiuskerk)
6 Gerrit Polfliet (Hij woonde destijds in de Pompstraat, nabij Heestershuis/Muloschoolgebouw)
Rij B: 1 .....de Groot (van zusters de Groot), 2 onb.,3 onb.,
4 Janus van Roosmalen (kantoor Jansen De Wit, woonde ad Hoofdstraat.)
5 Harrie Steenbakkers (geboren 1900 Heikanstraat va 1925 kantoor Bolsius, na het overlijden broers Bolsius werd hij adj. directeur)
6 Cor de Jong (eigenaar EDAH Hoofdstraat links van NH kerkje), 7 onb., 8 onb., 9 onb.,
10 veldwachter of marechaussee Aalbers ?
11 ………… Timmermans ? (Plein)
Rij C: 1 Marietje van Dijk of te wel Mien van Dijk (woonde ad Kerkstraat)(Lambertusschool, foto 516-B3 uit 1929 en foto 657-A6 uit 1924),
2 Paula de Vries ? (aangenomen dochter van veearts de Vries) OF Bertha Spank ? ( Schoot),
3 Riek Jansen (vrouw vd burgemeester)
4 kap van Helvoirt ????(zie AB19*, B4), Volgens sommigen niet!
5 Willibrordus van Oppenraaij (huisarts).
6 G.M. van Veldhoven (leraar kweekschool zie foto932, ook bestuurslid St.Cecillia foto AB10*- C6),
7 ……. van Veldhoven??? ( dochter van, van Veldhoven), 8 onb.,
9 Jaan Oerlemans (geb 1904, leerkracht Mariaschool, Boschweg)

Met dank aan Henny Heijnen- Oerlemans voor de foto en de naam van C9.
Note : AAnr*= Schijndel in oude ansichten, nr = pagina nr
ABnr*=Kent u ze nog…. De Schijndelse. nr = pag nr

Reactie 1:
A1 Ik herinner me niet dat Cor van den Heuvel zo lang was.
A4 Is niet Huub Oerlemans (Hij lijkt er niet eens op) en ook niet Jan Oerlemans (mijn vader, die eigenlijk Johan genoemd werd) maar Theo Oerlemans een broer van mijn vader. Later electricien/loodgieter in het pand dat mijn grootvader Dorus Oerlemans gebouwd had (waar naast later Sjaak Kemps z'n fietsen makerij had). Het is natuurlijk mogelijk dat ik me vergis, maar ik ben nogal zeker van wat ik zeg.
B4 Janus van Roosmalen, ik herinnerde me hem eerst niet, maar nou dat ik hem zie komt hij me heel bekend voor. Hij was reusachtig vooral als je hem ziet naast Harrie Steenbakkers, die toch niet ongewoon klein was.
B6 Meneer de Jong van de Edah. In mijn herinnering was hij veel groter (langer) dan op deze foto. Zijn dochter Mia zat bij mij op de bewaarschool en was mijn allereerste liefde (de eerste van vele!).
C4 Is beslist niet Kapelaan van Helvoirt. Die heb ik goed gekend.

Ik heb echt geen idee wat soort gelegenheid tot die foto heeft geleid. Het is een ongewone verzameling van dames en heren. Een dokter en een kruidenier, Minstens twee onderwijzeressen (Juffrouw van Dijk en Jaantje Oerlemans) een onderwijzer en een leraar, minstens twee mensen van Jansen de Wit. En dan natuurlijk een geestelijke adviseur. Als iemand er meer van weet dan hoor ik dat toch wel graag.

Wouth Oerlemans, 7 jan 2009.

Reactie 2:
A2 ..........Tielemans is vanuit Schijndel naar Gemert vertrokken
A5 Sjef Ruijs. De ouders van Sjef runden een bakkerij nabij de Sint Servatiuskerk
A6. De naam van Polfliet was Gerrit. Hij woonde destijds in de Pompstraat (nabij De Zwengel)
B1 .....de Groot (van zusters de Groot)
B4 Janus van Roosmalen woonde aan de Hoofdstraat
B5 Harrie Steenbakkers woonde destijds in de Toon Bolsiustraat
B6 De voornaam van de Jong was "Cor".
C1 Mien van Dijk woonde aan de Kerkstraat
C5 Willibrordus van Oppenraaij (huisarts).
C 6 van Veldhoven is juist
C 7 is eveneens juist. Het was Juffrouw van Veldhoven.

Op de foto staan een tweetal marechaussees.
Deze kwamen destijds uit Den Bosch. De bereden marechaussee kwam uit Boxtel

Jan van Houtum, 13 -1-2009

Reactie 3;
(Wij stuurden deze hoofddekselverzamelaar de vraag of de mannen met petten veldwachers of marechaussee zijn - de foto's die hij stuurde tonen niet alleen gelijkende petten maar ook hun uniformjassen)
De mannen op de foto links en rechts van de groep dragen rijksveldwachterspetten.
Bijgaand twee scans van afbeeldingen met soortgelijke petten. De eerste foto toont een pet uit de verzameling van het politiemuseum Zaanstad.
De tweede foto toont een groep rijksveldwachters uit dezelfde periode als uw foto.
De derde foto toont een zittende rijksveldwachter. Het bordje op de deur achter de zittende man spreekt voor zich.

De laatste twee foto's zijn afkomstig uit het boek "T'Uwen Dienst", ISBN 90 5594 037 2.

Michel van Grinsven, 14 jan 2009.

Reactie 4:

B 8 Is Cornelis Verhagen, mijn schoonvader, geboren in het Hermalen.
Hij was toen bij de Politie in Eindhoven en had veel vrienden in Schijndel.

Frans Abrahams, 14-6-2010

Vis vereniging Ons vermaak V.O.

Leden visvereniging, omstreeks 1920, voor bakker annex cafe de Visser over de Heeswijkse brug
Er zijn tot nu toe slechts enkele Schijndelse personen herkend.
Of het daarom ook een Schijndelse vereniging is, is niet met zekerheid te zeggen maar het is wel waarschijnlijk.
Wie weet er meer van de vereniging?
Wie kent hun namen?

Foto
Foto 476, Rond 1920
Achterste rij A: 2 Piet vd Dungen geb. 1888 reepmaker Pompstr.(in 1922 gehuwd met Schellekens geb.1897), 7 …………Evers (woonde bij afslag Wijbosche weg/Stationsstraat)
Rij B: 12 Dorus Schellekens ( geb. 19-1-1887 overl.15-4-1925, zwager van A1)
Rij C: 4 Huubke vd Dungen (bijnaam den Huub, kwam uit het Heikant), 6 Jan Leenders (geb.29-10-1896, overl. 1985, kwam uit de Hongerhoek)
Liggend D: onb.

Groep personen voor het Servatius gebouw, rond 1927.
Met wat voor gelegenheid is deze foto gemaakt??
Wie staan er allemaal op??
Dit kan te maken hebben met de buurtvereniging vd St. Servatiusstr maar ook met klompenmakers omdat er een klompje in de versiering hangt en A6 naast slager ook klompenmaker was.

Foto
Foto 1492, Rond 1927, Groep personen voor het Servatius gebouw
Ingezonden door Mia Verhoeven vd Heijden.
Achterste rij A:
1 Hendrik vd Dungen (slager St. Servatiusstraat. Woonde eerder in de drietip, waar later slagerij Wouters werd gevestigd),
2 Grard van Rozendaal of ….. van der Velden, wonende achter timmerman Eijmberts/ Vicaris Aertsweg,
3 onbekend
4 onbekend
5 onbekend
6 Toon vd Heijden (slager/klompenmaker, Servatiusstr)
Rij B:
1 … Gooijaerts,
2 Betsie vd Heijden (dochter van A6),
3 Francien Venix. (Servatiusstraat, zo ongeveer naast het Servatiusgebouw, waar nu het gemeentehuis staat. Hadden een "winkel van Sinkel". Gehuwd met fietsenmaker Van Thiel. Na de oorlog was daar een café, Crazy Horse),
4 Dina vd Dungen (dochter van A1),
5 Grietje Molenkamp: (Zij was huishoudster bij postbode Marinus Koolen. Woonde op hoek Servatiusstraat/Rietbeemdweg. Bij de bevrijding in 1944 getroffen en overleden door een granaatinslag.)
6 … van der Velden, ( zus van A2.)
7 Jo Venix, (zus van Francien (B3): maakte zelf hoeden met band en strikken.)
8 Cato vd Heijden (dochter van A6, werd later Zuster Josephie) ,
9 Marietje Gooijaerts, (woonde in de Verlengde Kloosterpad.)
10 Cisca van der Eerden. (Hadden een winkel in kruidenierswaren, samen met zus Marie. op de drietip hoek Kluisstr-VicAertsweg.)
Voorste rij C:
1 Theo van den Dungen, (zoon van A1 en broer van Dina (B4)
2 …van Roosmalen ( St. Servatiusstraat, ergens in het midden)

Eerste reactie:
Mia dacht dat B4 een dochter van A1 was maar volgens Jan van Houtum is dit Dina, een zusje van Hendrik van Dungen. Hendrik vd Dungen is de vader van o.a. Jan (de kunstenaar in Schijndel) en Henk (destijds jarenlang voorzitter bij de Hockeyclub De Hopbel in Schijndel).

Tweede reactie:
Jan van Houtum tipte mij, dat er familie op de foto van de maand (nr 1492) zou staan. Het is inderdaad zo en ik vind het leuk om een reactie te geven.
A1 is mijn grootvader Hendrik van den Dungen, slager en wonende in de Servatiusstraat. Vervolgens heb ik zijn enige nog levende dochter ingeschakeld. Dat is Francien/Sineke van den Dungen, gehuwd met Gijs van de Wijdeven en thans wonende in Oisterwijk. Zij is tevens de zuster van Dina van den Dungen (B4) en van Theo van den Dungen (C1) Deze Theo is mijn vader en Dina was mijn peettante.

Wanneer de foto gemaakt is en bij welke gelegenheid is nog niet bekend.

Ik kan natuurlijk niet instaan voor de juistheid van deze namen of de schrijfwijze, maar het lijkt mij redelijk betrouwbaar. Ik wil nog enige moeite doen om verder te zoeken en laat dat dan later weten.

Met vriendelijke groeten,
Henk van den Dungen, 2 jul 2008.

Note redactie: de namen die Henk verzamelde staan naast de foto vermeld

Derde reactie:
B4 is inderdaad Dina van den dungen, NIET de zus maar de dochter van Hendrik vd Dungen, slager(waar vroeger Peer Wouters stond)+ in de st servatiusstr (waar nu de stomerij zit)
Hendrik is NIET de vader, maar opa van Jan en Henk vd Dungen en ook van mijn man Albert vd Dungen.
Hun vader heette Theo, en was ook slager in St. Servatiusstr, dus een broer van Dina(ongehuwd gebleven), Marietje(van Schie: van de winkel "firts lady" waar nu de DA drogist zit) en Sina( getrouwd met Gijs Wijdeven: van vroeger de BATA schoenwinkel). Ze hebben nooit een broer gehad die Hendrik heette, wel Adrianus die op 14 jarige leeftijd is overleden!

gr Monique van den Dungen-Steenbakkers, 4 sep 08

Vierder reactie:
Het jaartal 1932 lijkt me niet juist. Mijn opa, Hendrik van den Dungen en tante Dina en ome Theo lijken op de foto te jong,

Met vriendelijke groeten,
Hens van Schie (kleinzoon van Hendrik en Hubertha vd Dungen en zoon van Marietje), 22 feb 2010,

Note redatie: Hens verstrekte het geboorte jaar van Theo (C1), 1912. Wij schatten Theo op de foto een jaar of 14-15. Foto 1492 is dus waarschijnlijk van rond 1927.

Foto van acht jonge mannen. Met wat voor gelegenheid is deze foto gemaakt??
Wie staan er allemaal op??

Foto
Foto 1037, Rond 1920
Achterste rij A: 3 Harrie Steenbakkers - boekhouder kaarsenfabriek Bolsius, 4 Johan Oerlemans (geb 10-11-1901) boekhouder De Molenheide ( De Steenoven) (zoon van Dorus Oerlemans)

Foto ingezonden door Wouth Oerlemans (geb ca 1928, zoon van A4).

Een viertal foto's uit de map "Schoolfoto's" waar we er twee niet van thuis kunnen brengen;
De vraag is : wie kan bevestigen om welke school, klas en leerlingen/leerkrachten het hier gaat???
Foto Foto
Foto 545. Dit zou de meisjesschool van het Wijbosch kunnen zijn kort na WOII.
Jan van Houtum bevestigde dat het hier om de Theresiasschool gaat en wist nog wat namen te achterhalen. De foto is nu ook geplaatst op de pagina van de Theresiasschool.
Foto 546. Wie weet welke school dit is en wanneer?
Foto Foto
Foto 653.
Waarschijnlijk de Mariaschool, Centrum denkt Lies van Rooij.
Zij herkend een aantal personens. De foto is nu geplaatst op de pagina van de Maria school, centrum.
Foto 971. Deze is hoogst waarschijnlijk genomen in de tuin van Pastoor van Erpstr1, Het Moederhuis. De vraag is of dit wel een schoolklassenfoto is.

Een foto uit de jaren 30. Een groep jonge mannen en pastoor van Dijk.
Wie zijn zij en voor welke gelegenheid is deze foto gemaakt???

Foto
Foto 867. Jaren 30
Wij denken dat C5 pastoor van Dijk is, maar wie zijn die jongen mannen, en met welke gelegenheid is deze foto gemaakt???

Jan van Houtum ging op onderzoek uit en kwam met volgende informatie:
Op de foto temidden van alle heren tref je inderdaad Gabriel van Dijk aan.

 • Hij werd geboren in Tilburg op 16 november 1883.
 • Priester gewijd op 5 juni 1909.
 • Benoemd tot leraar op Beekvliet op 18 juni 1909.
 • Benoemd tot pastoor te Schijndel parochie Sint Servatius op 6 juni 1930.
 • Benoemd tot deken van het dekenaat Sint Oedenrode op 6 juni 1941.
 • Hij legde zijn pastoraat neer op 1 oktober 1967.
 • en stierf kort daarna op 27 oktober 1967.
 • Gabriel van Dijk droeg de onderscheiding van Officier in de orde van Oranje Nassau

Gabriel van Dijk in juni 1930 in Schijndel tot pastoor benoemd, het ligt dus voor de hand dat de foto uit de jaren dertig dateert.
Toch heb ik enige twijfel bij verschillende bewoners van het Mgr Bekkershuis aangetroffen en zou de foto wel eens in latere jaren zijn genomen. De kleding zou immers "te modieus" zijn voor de jaren 30.
"Het is geen gewoon volk" op die foto, het zijn allemaal "geleerde koppen", allemaal in het zondagse pak. Zijn dat priesterstudenten? (Van Dijk werkte vanaf 1909 op seminarie Beekvliet te St M Gestel.)

Toch kwamen aan de hand van de foto als eerste reactie een aantal namen boven borrelen
A3--Zou Bertus Timmermans zijn. Hij woonde destijds op de hoek van de Steenen Kamer. Een broer was missionaris. Ik (Jan van Houtum) kan me zelf herinneren dat ik ooit een film heb gezien van Pater Timmermans, die hij in de missie had gemaakt. Hij werkte in Timor. Een zus van Bertus heette, Petra, zij is later getrouwd met Toon vd Boogaard
A8 ..........van Rozendaal???
B3--Harrie vd Steen (zoon van Dorus vd Steen, de kolenboer op den Boschweg) Harrie woonde later in de Hoofdstraat, nabij het tankstation van Hoof.
B7----.............Verhagen uit de Lariestraat. Een zoon van de Verhagen nabij de brandkuil. (hoek Hopkuil/Eekelhof)
B14.................Gordijn???? ..........Molendijk
C8.........Toon van Schaijk. Zoon van aannemer van Schaijk. De aannemer woonde op de hoek Hoofdstraat/Akkerstraat, waar in 2007 de Wereldwinkel gevestigd is.

Jan van Houtum zet zijn speurtocht voort, we zijn benieuwd.

Wie zijn deze mannen en kapelaan en van wanneer is deze foto? - Gedeeltelijk opgelost.

Foto
Foto 904.

Inmiddelse weten we volgende namen (zie ook berichtjes hieronder):
A2 Huub Oerlemans
A3 Bertus vd Zanden (St.Oedenrode). Heeft vroeger als geestelijk leidsman voorlichtingscursussen gegeven aan huwbare stelletjes. Misschien heeft hij wel ooit op het seminarie gezeten, maar hij is wel op latere leeftijd getrouwd.
B3 pastoor Christ Vinken
B4 Theo van Erp (Sint Oedenrode, geh met zus van A2)
B5 ..... vd Zanden(Best )
A2, B4 en B5 waren klompenmaker.

De vraag is gedeeltelijk opgelost. De vragen die nog openstaan zijn:
1- wanneer is deze foto gemaakt?
2- Wat hebben deze mannen gemeen/ bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt?

Eerste reactie: Van Mark vd Velden vernamen we dat het om kapelaan/pastoor Christ Vinken gaat
Christ Vinken werd priester in 1941 en was pastoor van de Paulus parochie van 1948-1992. Hij overleed op 11 oktober 2004 in Bladel.

Tweede reactie: Jan van Houtum stuurde op 28 november 2007 volgende reactie:
"Een persoon heb ik tot heden achterhaald, maar die woonde destijds niet op de Hoevenbraken.
De persoon op (A2) is Huub Oerlemans. Hij woonde op den Boschweg en was getrouwd met Maria van de Akker."

Derde reactie:Hans Oerlemans stuurde ons op 10 januari 2008 het volgende bericht:
A2 is inderdaad mijn vader, die geboren is op 16 november 1912. Wij schatten de foto van eind jaren '40.
B4 is mijn oom Theo van Erp uit Sint Oedenrode, die gehuwd was met een zus van mijn vader, Anna Oerlemans.
Mijn vader en oom waren beiden klompenmaker."

Vierde reactie:Henny Heijnen-Oerlemans stuurde ons op 19 januari 2008 het volgende bericht:
Mijn broer Hans Oerlemans zegt in zijn reactie dat hij denkt dat deze foto van eind jaren '40 is. Ik kan me uit de eind 50-er en 60-er jaren herinneren dat onze pa: Huub Oerlemans vaak vergaderingen had met andere werkgevers uit de houtbranche, in en rondom Schijndel, met pastoor Vinken erbij als geestelijk adviseur.

Vijfde reactie:Henny Heijnen-Oerlemans stuurde ons op 25 januari 2008 het volgende bericht:
ik ben inmiddels achter een paar namen betreffende foto 904.
A3 op deze foto is Bertus vd Zanden uit St.Oedenrode. Hij heeft vroeger als geestelijk leidsman voorlichtingscursussen gegeven aan huwbare stelletjes. Misschien heeft hij wel ooit op het seminarie gezeten, maar hij is wel op latere leeftijd getrouwd.
B5 was ook een v.d.Zanden, maar uit Best en hij was klompenmaker.

En wie heeft aanvullende informatie? Wie weet bij welke gelegenheid deze foto gemaakt is??

Lagere Landbouwschool (LAS), maar waar?= Opgelost.

Van Teresa van den Hurk-van Tilborg, ontvingen wij onderstaande foto's van de Lagere Landbouwschool.
Haar vader was directeur/docent van 1947 tot begin jaren 60.
De vragen zijn:

 • waar zijn deze foto's genomen (welk gebouw)?
 • wanneer zijn deze foto's genomen?
 • wie weet de namen van de personen op de foto's?
 • bij welke gelegenheid zijn deze foto's genomen?
Foto Foto
Foto 1678, eind jaren 40/begin jaren 50, geslaagden voor examen of de gehele school? Foto 1677, eind jaren 40/begin jaren 50, leerlingen LAS voor /na examen?

Wij herkennen hier niet de ramen van het gebouw aan de Hoofdstraat.

Bron: Teresa van den Hurk-van Tilborg, feb 2009.


Deze fotos zijn, inclusief namen, geplaatst op de klassenfotopagina van de Lagere Landbouwschool..

Reactie 1:
Het gebouw kan ik niet direct thuisbrengen. Even denk ik aan het gebouw in de Toon Bolsiusstraat (Boerenbond).

Jan van Houtum, 14 feb 2009.

We hebben het even nagezocht en ja wel, dit is bijna 100% zeker het gebouw van de voormalige eierbond. Zie onderstaande foto's.
Jan bedankt.
Redactie: WWW.Schijndelse.NL
Foto Foto

Schijndelse Werknemers Bond??? - Opgelost!

Onderstaande foto zit in ons archief bij de Schijndse Werknemers Bonden.
We kunnen geen van de personen noch de locatie plaatsen. Op het vaandel staat " Oirschot", deze groep zou in Schijndel op bezoek geweest kunnen zijn.
De vraag was: Wie herkend hier de locatie en/of personen???

Het is nu duidelijk dat deze foto niets met Schijndel te maken heeft.
Mocht men iemand herkennen informeer dan de Heemkundekring Oirschot.

Foto

Reactie 1: Vorige week is in het fotoclubje van onze heemkundekring deze foto besproken. Een van onze leden, Theo vd Loo, wist nog veel:
De foto is genomen achter het oude "bondsgebouw" (= parochiehuis) in Oirschot, waarschijnlijk begin/half jaren 30. Dit gebouw is afgebroken voor het huidige gemeentehuis.
Zittend eerste rij, vanaf links:
1. Nardus Rozenkrans, die bij de Guld zat (St Sebastiaan) en over wie Theo in ons blad heeft geschreven in Van den Herd: hij bracht een drietal Gildevarkens groot (de gildeleden brachten etensresten naar hem toe) die dan tegen de teeravond geslacht werden en opgegeten. Het laatste varken werd eerst tot lif van de Guld gemaakt, kreeg allerlei schilden om (er is een foto van in die VdH) en werd daarna smakelijk opgegeten.

De Beerse burgemeester mevrouw (weduwe) Smulders-Belien kwam Nardus Rozenkrans ooit tegen en zei "Ik wou dat ik zo'n mooie achternaam had", waarop Nardus gezegd schijnt te hebben "Daar valt over te praten". Hij woonde op den Heuvel.
2. Willem Coppelmans. (staand tussen hen in: ene Van Straten uit de Kanunnikensteeg)
3. Driek Welvaarts (met direct boven hem, met het hoge voorhoofd: Nol Raaymakers). Driek woonde ook op Den Heuvel.
4. Pastoor (toen kapelaan) Jan van Gestel (de 1e, er schijnt ooit een tweede geweest te zijn: hij was moderator o.i.d. van de bond).
Recht boven de meest rechts zittende, tussen de snor (links) en de pet (rechts) ene Bogers.

Bij welke gelegenheid deze foto is genomen (en wat de relatie met Schijndel is) is verder onbekend.

Vriendelijke groet, Nicoline van Tiggelen, Heemkundekring Oirschot, 26 nov 2008.

Reactie 2: De vijfde van links in de tweede rij (zie rode cirkel) is mijn schoonvader Janus van Overdijk uit Oirschot (geb. 10-11-1899).
Hij was in de dertiger jaren als arbeider werkzaam bij de melkfabriek in Oirschot.

Groet, A.A.J. van der Aa, Oirschot, 25 dec 2008.

Vragen over Wouter Dorussen = opgelost!

Wouter Dorussen was een oom van de opa van Betsie van Herpen- Dorussen uit Heesch.
Betsie schreef: " Wouter is geboren in Mill (18-6-1860) en overleed in Schijndel 17-6-1929.
Wouter Dorussen was getrouwd met Bernardina Vink, ze hadden geen eigen kinderen.
In de archieven van het BHIC is te vinden dat er van 1885 tot 1895 een kleermakerij W. Dorussen in Schijndel was.
Mijn oma (gestorven in 1980 ) heeft mij verteld dat ze met haar man, Hent Dorussen, enkele keren op bezoek was geweest in Schijndel en omdat ze hen aardig vond en omdat Wouter en Bernardina geen eigen kinderen hadden heeft ze haar eerste kind Wouter genoemd.
Mijn oma en Hent Dorussen kregen daarna nog twee kinderen, twee meisjes.
Hent Dorussen komt in 1925 om bij een ongeluk met een gesprongen ketel in een jamfabriek in Beuningen (bij Nijmegen ).
Mijn vader was toen vier jaar oud en zijn zusjes drie jaar en de jongste pas negen maanden.
"Wouter-ome", zo noemde mijn oma hem, stierf ook kort daarna (in 1929).
Toen is het contact verbroken.
Nu ben ik met de stamboom van de familie Dorussen bezig, en vond deze mooie foto bij jullie."

Foto
Foto SC1296, bron BHIC
Bestuur van handboogvereniging "De Eendracht".
Staand: A 1 H. vd Ven (27-10-1851), 2 W. Dorussen (18-06-1860), 3 B. Mettler (22-01-1861)
Zittend: B J.A. vd Spank (gemeentesecretaris) en 2 J. Kooijmans (13-08-1857)

Betsie zou graag weten waar deze kleermakerij zat en of er nog foto's van zijn.
Verder zou ze graag willen weten of er nog nakomelingen bekent zijn van zijn pleegkinderen en of zijn graf nog bestaat.

Reactie:
Onderzoek in het rijksarchief (kadaster,1957) heeft vanmorgen opgeleverd dat de kleermakerij gevestigd was in de Pompstraat 15 te Schijndel.
Groeten, Henk vd Brand, 19 okt 2008.

Note redactie:
Voor een luchtfoto van dit pand (schuin tegenover de jongens (M)ULO) zie de pagina van de St Jozef Mulo, foto 1495 (uit ongeveer 1950). Een luchtfoto van eind jaren 20 laat dezelfde woning zien.

In dit huis woonden voor WOII Piet van Tartwijk (de mulder) en Gon Vink die een winkeltje in vanalles dreef. In de jaren 50 -60 was er een winkel(tje) waar o.a. snoepgoed verkocht werd.
Dit deed bij ons een belletje rinkelen. Immers, woont Toos (van Riel) van Tartwijk niet bij ons in de straat?
Toos bevestigde dat Wouter Dorussen en Berta Vink een winkel(tje) hadden in Pomstraat 15.
Het winkeltje van Dorussen/Vink had telefoon (nr.224) en maar liefst 8 vergunningen!!
Brood-Tabak-Kruidenierwaren-Drogisterij-Textiel-Parfumurie-Boeken schriften- Alcohol.

Wouter Dorussen en Bertha hadden geen kinderen wel twee pleegkinderen:
- Algonda van der Wielen ( Algonda Barbara Wilhelmina, geboren 8-3-1899 te 's-Hertogenbosch) en
- Karel van der Wielen (Carolus Theodurus Albertus, geboren 4-6-1905 te 's-Hertogenbosch)

Algonda (ook wel Gon Vink genoemd) nam later het winkeltje van haar pleegouders over en trouwde met Piet van Tartwijk die molenaar was aan de Boschwegse molen.

Wouter Dorussen gaf de ansichtkaart uit waarop de Pompstraat te zien is vanaf nummer 15 richting St Servatiuskerk.
Aan de linkerkant van de straat staat Wouter, dan Berta Dorussen-Vink met in haar armen Karel van der Wielen.
Deze foto kan men dus dateren op eind 1905, begin 1906.

Foto

Met dank aan Toos van Riel-van Tartwijk(vd Wielen- Vink-Dorussen), 21 oktober 2008.

Wie zijn deze Zelatrisen? - Opgelost!

Foto


Oplossing:
BHIC Foto sc.1621, rond 1925, Zelatrisen van Kindsheid, Wijbosch.
staande met mutsen: 1 Jans Eimberts, 2 Drika van de Wijenberg, 3 Marie vd Schoot, 4 Pietje Smits.
zittend: 5 Marie van Weert, 6 Betje v Heertum , 7 Mina vd Schoot (met muts) 8 Betsie Duffhues, 9 Miet Wouters.

De vraag was, wie herkent deze zelatrisen (werkende leden van een R.K. Broederschap) van de Heilige Kindsheid en weet in welk jaar deze foto gemaakt is?

Jan van den Bosch wist ons het volgende te melden:
"De foto BHIC sc 1621 heb ik ook in mijn bezit met de volgende aanduiding :
Wijbosch ;
staande met mutsen: 1 Jans Eimberts, 2 Drika van de Wijenberg, 3 Marie vd Schoot, 4 Pietje Smits.
zittend 5 Betje v Heertum, 6 Marie van Weert, 7 Mina vd Schoot (met muts) 8 Betsie Duffhues, 9 Miet Wouters.
Allen uit Wijbosch in de jaren 1925, Zelatrisen van Kindsheid."

We bedanken Jan hartelijk voor deze bijdrage.

Tiny v. Asseldonk-Kuijpers woonde bij Betje van Heertum in huis en wist ons te melden dat Betje nr 6 op de foto is en niet nr 5 als eerder gemeld.

Pand in de Hoofdstraat - Opgelost!

Foto grote_foto

De vraag was: Wie herkent de exacte plek waar deze foto is gemaakt?
Het vermoeden bleek te kloppen.

Het eerste pand, de winkel met op de etalageraam SIGARENMAGAZIJN, stond inderdaad ongeveer op de plek waar nu een broodjeszaak/bloemenwinkel of Grieks restaurant is gevestigd en je kijkt dan in de richting van de Hoevenbraak.
De winkel was van C.A.J. vd Wakker wijnen, tabak, sigaren. Het adres voor feestelijke gelegenheden Grootestr. Markt (aldus een advertentie in het Programma Boekje 1935 uitgegeven ter gelegenheid van het nieuwe parochie huis op de Boschweg ).

Het tweede pand was de kruidenierswinkel van Dorus Doreleijeres vlgs.advertenties;
Th.Doreleijers sportartikelen en galanterien (snuisterijen) Grootestraat (PB 1935)
Th.Doreleijers-Mazzarino kerstgroepen enz.chocolade en suikerwerken, kerstgeschenken (SC 16-12-1939).

Het derde pand was de meubelzaak van Jan Rooijakkers vlgs. Advertentie;
J.H. Rooijakkers huiskamermeubels (PB 1935 en SC 16-12-1939).

Even voor de winkel van vd Wakker stond het riante herenhuis van dokter Koolen.
Tegenover de winkel van vd Wakker stond de (sprookjes) villa van Frits Bolsius en hotel van Roessel, met daarachter de oude markt en op de hoek Boxtelseweg het woonhuis van, misschien wel Schijndels beste, schilder Toon van Domburg.

Met dank aan Theo Jansen die deze gegevens verstrekte.

 Reageren