Schijndel

WWW.Schijndelse.NL


Nihil quod agitur est ab omni parte beatum.

Verklaring:

Vrij vertaald: Niets wat een mens onderneemt is volmaakt. Er zal altijd nog wel wat te wensen overblijven.

Pastoor Bartholomeus Waghemakers (1586-1591) schreef dit in 1590 op de eerste bladzijde van het cijnsboek van de parochie van Schijndel.

Het is een vers van de Romeinse dichter Horatius.